Det Ottekantede Forsamlingshus

Page
Menu
News
Du er her:   Præsentation > Historie

Historie

 

Det ottekantede Forsamlingshus i Galtrup på Mors blev opført i 1876.

 

Det er blandt de 10 første forsamlingshuse, der er bygget og er det største af samtlige danske forsamlingshuse. Huset har en lidt speciel baggrund og en særpræget arkitektur.

 

Til at forestå opførelsen og driften af huset, blev der på et møde den 30. december 1875 stiftet en forening, der fik navnet Morslands danske Samfund.

 

Lignende danske samfund blev i det nittende århundredes sidste halvdel oprettet rundt omkring i landet. Initiativet udgik fra N.F.S. Grundtvig og en kreds af hans venner. Formålet med disse samfund var at skabe organisatoriske rammer omkring de folkelige møder og omkring den frihed, som det danske folk fik i forbindelse med grundloven i 1849.

 

Det eneste af disse danske samfund, der endnu eksisterer og fungerer i bedste velgående, er Morslands danske Samfund. Alle de øvrige er opløst, efter at de har spillet en betydelig rolle i forbindelse med det folkelige og politiske gennembrud i sidste halvdel af det nittende århundrede.

 

Det ottekantede Forsamlinghus har siden det blev bygget i 1876 dannet rammen omkring mange møder. Der har på Mors siden 1870 været afholdt 3-dages efterårsmøder – en tradition, der stadig holdes i hævd af Morslands danske Samfund. Forsamlingshuset blev også i mange år benyttet til gymnastik og til forårets store gymnastikopvisning for hele øen.

 

Det ottekantede Forsamlingshus fik fra sine første år en central placering i den folkelige, religiøse, kulturelle og politiske debat.

 

Fra husets historiske talerstol fremsatte datidens betydeligste personligheder deres tanker, som man lyttede til på tinge, og som kom til at præge lovgivningen, og sådan er det også i dag, hvor kendte personer kommer som foredragsholdere.

 

I 1940’erne kunne man opleve at se masser af hestekøretøjer køre mod Det ottekantede Forsamlinghsus på de store mødedage. Hestene blev opstaldet i hestestalden under forsamlingshuset. Hestestalden er stadig intakt og bevaret, dog er der nu i den ene ende indrettet garderobe og toiletter. I efteråret år 2000 fik vi installeret helt nyt varme- og klimaanlæg i staldens ene side, og den anden side bliver anvendt som depotrum.

 

Når Morslands danske Samfund har kunnet overleve som forening, er én af grundene, at det var det eneste af disse samfund, som byggede og drev et forsamlingshus.

 

Også i arkitektonisk henseende er huset noget helt specielt. Det er ottekantet, og træværket er meget smukt og særpræget. Foruden at bære taget, bærer det en balkon hele huset rundt indvendigt.

 

Der er en meget fin akustik i forsamlingshuset. Fra store musik-kendere kan man høre udtalelser om, at det er den sal i Danmark, der har den bedste akustik. Der bliver da også holdt mange store koncerter.

 

Danmarks internationale violinist Anker Buch har fra 1968 hver sommer afholdt koncerter i forbindelse med sine musik-kurser på Galtrup Efterskole. I 1998 overtog Nordic Music Academy med den internationale violinist Nikolaj Znaider kurserne, og de benytter stadig forsamlingshuset til sine koncerter.

 

I 1978 – efter at forsamlingshuset ikke havde været brugt i ca. 5 år på grund af forfald og et dårligt varmeanlæg – blev det overdraget en elev fra Arkitektskolen i Århus – Henrik Kirkegaard – at lave en restaureringsplan. Det blev hans eksamensopgave, og han høstede megen ros for den.

 

Det ottekantede Forsamlingshus blev fredet i 1978 inden restaureringen, som kom til at koste ca. 1 mill. kr. Beløbet kom ind ved bidrag, tilskud og fondsmidler.

 

Det ottekantede Forsamlingshus har nu – som dengang – en helt speciel status og benyttes af hele øens befolkning til privatfester, af foreninger til møder og sammenkomster, teater, koncerter o.s.v.

 

Det ottekantede Forsamlingshus er blevet rammen om kulturaktiviteter, som man ikke havde forestillet sig.

 

 

« forrige  |   top  |   næste »
Page
Menu
News
Page
Menu
News

Powered by CMSimple | Template by CMSimple | Login